100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Komunikačné štýly manažéra

24. január 2019
Komunikačné štýly manažéra

Spôsob, akým komunikujete s podriadenými i kolegami, hrá podstatnú úlohu. Veď vedenie ľudí je predovšetkým o schopnosti komunikovať. Byť podriadeným človeka, s ktorým sa nedá dohovoriť, je na slovo skúpy a nedokáže presne vyjadriť, čo potrebuje, je frustrujúce. Ak nebudete s ľuďmi hovoriť, nikdy nevybudujete dobrý tím. Je však rozdiel medzi obyčajným rozhovorom a umením komunikovať.

Síce je možné si vybudovať určité dobré komunikačné návyky, avšak každý sme trochu iný a podľa toho vyzerajú aj štýly komunikácie. Je dôležité uvedomiť si, aký uplatňujete vy, a tiež vedieť identifikovať, ktorý štýl používajú vaši kolegovia či klienti.

Čo všetko chápeme ako komunikáciu?

Hovorená slová tvoria len malú časť toho, ako komunikujeme s ľuďmi okolo seba. Slová sú skvelá, keď dôjde na vysvetľovanie nedorozumení, avšak v bežnej komunikácii hrajú veľkú úlohu najmä neverbálne podnety, ako sú výrazy tváre.

Samostatnou kapitolou je potom písomná a elektronická komunikácia. Manažéri bežne vybavujú desiatky či stovky e-mailov denne. Vo všetkých je dôležité vyjadrovať sa jasne a presne. Musíte predpokladať, že príjemcovia sa budú snažiť čítať medzi riadkami.

Vo všetkých týchto typoch dorozumievanie sa dá pozorovať rôzne štýly komunikácie. Pozrieme sa spoločne na štyri najčastejšie, ktoré manažéri používajú.


Analytický štýl

Niektorí manažéri radi vychádzajú z dát a používajú ich k podpore toho, čo hovoria. Analytický štýl komunikácie je bežný hlavne u vyššieho manažmentu. Je síce menej osobný, ale budí rešpekt. Čím sa vyznačuje?

Využívanie čísel. V rámci analytického štýlu komunikácie manažéri podporujú svoje vety reálnymi faktami a číslami.

Logika pred emóciami. Niektorí ľudia sa spoliehajú skôr na intuíciu a emócie, iní dajú na logický úsudok. Analytické typy patria k tej druhej skupine..

Žiadne bezcieľne rozhovory. V rámci analytickej komunikácie sa nehrá na nič také ako rozprávanie si o počasí alebo o tom, čo bolo včera k večeru. Vždy sa hovorí k veci.

Je potrebné spomenúť, že analytický štýl patrí medzi komunikačné štýly manažéra, ktoré nie sú príjemné úplne každému. Vyhovuje tým manažérom, ktorí si nepotrpia na príliš osobného kontaktu a radi si na pracovisku udržujú určitý odstup.


Intuitívny štýl

Dalo by sa povedať, že ide o opak k analytickému štýlu. Analyticky zmýšľajúci manažéri zvážia všetky detaily a potom rozhodujú, tí intuitívne neskúmajú podrobnosti. Vezmú koncept ako celok a vyžívajú sa v jeho grafickom znázorňovanie.

Krátke a jasné inštrukcie. Intuitívne založený manažér hovorí ostatným len to, čo sa ich priamo týka, žiadne zbytočné detaily.

Hlava plná nápadov. Tento typ človeka rád prichádza s veľkolepými nápady a s tým je k nemu tiež treba pristupovať. Musia dostať príležitosť vyjadriť svoje predstavy.

Vizuálne znázornenie. Pri prezentáciách radi predstavujú svoje myšlienky a dôležité body pomocou grafov a obrázkov.

Keď máte komunikovať s intuitívne založeným kolegom, musíte hlavne rešpektovať jeho nápady, aby sa necítil nedocenený. Na veci sa s ním pozrite zo spoločného uhla pohľadu a pristúpte na jeho vizuálnu reprezentáciu.


Funkcionálny štýl

Funkcionálne orientovaní manažéri sa sústredí na proces ako celok, vždy im trvá, než si zostaví svoj plán projektu krok za krokom. Sú starostliví a musí sa uistiť, že bude všetko v poriadku. A ako sa prejavujú v komunikácii?

Potrebujú kompletný plán. Predtým, než idú s niekým o niečom vyjednávať, radi si vec dôkladne preštudujú. Musíte im na to poskytnúť čas a informácie.

Kladenie otázok. Majú vo zvyku pýtať sa na veľa otázok.

Spätná väzba. Spoliehajú sa na spätnú väzbu od svojich kolegov, a to im pomáha profesne rásť.

Funkcionálny štýl komunikácie spoznáte najlepšie podľa množstva kladených otázok. Mnohé z nich sa budú týkať spätnej väzby.


Osobný štýl

Máte tendenciu zameriavať sa na vzťahy a emócie? Potom určite uplatňujete osobný štýl komunikácie. Manažéri zameranie týmto smerom súcití so svojimi kolegami, a tým sa snaží pochopiť, čo si myslí. Aké dôsledky to má na komunikáciu?

Osobné stretnutie. Na osobné stretnutie totiž táto skupina ľudí reaguje lepšie. Chcú vedieť, ako sa cítite, a všímajú si neverbálnych signálov - to z e-mailu nespoznajú.

Otvorené prejavy citov. Je na čase zahodiť zábrany a dať najavo, ako sa cítite, pretože tento typ manažérov potrebuje túto informáciu.

Možno sa tomu budete čudovať, ale aj v podnikaní môže byť niekedy spoliehanie na vlastné pocity lepšie ako na čísla a rozum.

Mix rôznych štýlov

Veľa ľudí v komunikácii kombinuje niekoľko štýlov. Každý však má ten svoj prevládajúci. Ak sa stretnú dvaja manažéri s úplne rôznymi štýlmi komunikácie a netuší, ako správne jednať s druhou stranou, ľahko dôjde k neporozumenie. Človek by sa preto nemal zamýšľať len nad tým, akým spôsobom komunikuje s druhými, ale tiež by sa mal naučiť rozoznávať techniky ostatných.

Nie ste v tom príliš skúsení? Učený z neba nespadol. Každé vzdelanie pre manažérov obsahuje informácie o komunikácii a MBA štúdium nie je výnimkou.

To je teda jedna z ciest, ako chýbajúce zručnosti doplniť.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.