100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ako napísať životopis?

24. júl 2023
Ako napísať životopis?

Dobre vypracovaný životopis je vstupenkou na pracovný pohovor, ktorý náborový pracovník neponúkne na mieste. Nepozná vás osobne, takže ho ešte musíte zaujať svojou "tváričkou". Ako napísať takúto pôsobivú profesionálnu vizitku? 

Životopis je ako vyslanec, ktorý vás ukazuje v tom najlepšom svetle

Vytvorenie životopisu sa môže zdať ako jedna z mnohých povinností na ceste za novou prácou. V skutočnosti je to však strategický dokument, pretože má moc rozhodnúť o tom, či budete (v danej spoločnosti). Náborový pracovník strávi jeho štúdiom v priemere 30 sekúnd - a ak váš životopis nie je dobre spracovaný po formálnej a obsahovej stránke, poletí do koša bez toho, aby ste mali šancu zahrať svoj šarm na osobnom pohovore.

Preto sa oplatí investovať do tvorby životopisu veľa energie a úsilia. Nemusíte premýšľať nad základnou štruktúrou dokumentu, stačí dodržať osvedčenú postupnosť informácií: osobné údaje, pracovné skúsenosti, vzdelanie a ďalšie zručnosti a znalosti.

1. Koľko máte detí, si nechajte pre seba
(osobné údaje)

Do záhlavia stačí napísať len svoje meno, titul, telefónne číslo a e-mail, nie je potrebné písať miesto bydliska ani štátnu príslušnosť, ako aj počet detí a zdravotný stav. Ak máte e-mailovú adresu typu "maruskakyticka005", mali by ste si zriadiť novú schránku, hoci len pre aktuálne potreby hľadania práce.

Ak chcete do životopisu uviesť svoju fotografiu, urobte tak, ale len ak máte profesionálnu podobizeň. Snímka z pláže alebo narodeninovej oslavy vašej sestry by vám skôr uškodila.

2. Podrobne vysvetlite, čo ste robili
(pracovné skúsenosti)

Toto je časť, ktorá náborového pracovníka zaujíma najviac, preto si na nej dajte záležať. Najprehľadnejší a najlogickejší spôsob je uviesť vaše pracovné skúsenosti chronologicky od najnovších po najstaršie a pri každej uviesť mesiac a rok, kedy ste začali a skončili zamestnanie, a, samozrejme, názov spoločnosti.

Veľmi dôležité je vždy presne opísať, čo ste na danej pozícii robili a ako úspešní ste v nej boli. Čím konkrétnejší budete, tým lepšie! Zároveň sa však vyhnite rozvláčnosti a uvádzaniu podrobností, ktoré sa netýkajú pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate.

3. Uveďte príslušné kurzy a školenia
(vzdelanie)

Uveďte najvyššie dosiahnuté vzdelanie, t. j. názov školy, rok ukončenia a titul. Ak máte vysokoškolské vzdelanie, neuvádzajte v životopise stredoškolské vzdelanie. Na druhej strane je vítaná informácia o ďalšom vzdelávaní počas zamestnania, napríklad MBA. Majte na pamäti, že všetci náboroví pracovníci veľmi dobre poznajú trh s odborným vzdelaním a ak získate titul MBA na inštitúcii, ktorej štúdium nevzbudzuje dôveru náborového pracovníka, môže vám to v budúcej kariére skôr uškodiť, ako pomôcť. Náboroví pracovníci sú obzvlášť skeptickí voči inštitúciám, ktoré ponúkajú extrémne lacné štúdium MBA, kde často úplne chýba reálny kontakt s lektormi a "učenie" prebieha len prostredníctvom sledovania videí na YouTube atď. To vám u personalistov naozaj neprinesie plusové body, pretože to svedčí o tom, že nie ste sústredení, vždy hľadáte čo najľahšiu cestu, nie ste ochotní prekonávať prekážky a nezaujímajú vás skutočné praktické znalosti, ale len to, aby ste rýchlo a bez práce získali tie tri písmená za menom.

Spomeňte všetky vzdelávacie aktivity, ktoré by mohli náborového pracovníka zaujímať. Ak sa napríklad uchádzate o pozíciu finančného riaditeľa, píšte len o školeniach, ktoré s tým súvisia. Vynechajte kurz grafológie a skúšku kapitána jachty, aspoň v tejto časti.

4. Uveďte, kto ste
(ďalšie zručnosti a znalosti)

Uveďte aspoň svoje počítačové a jazykové znalosti a či máte vodičský preukaz (pre ktorú skupinu). Berte to poctivo, nepodceňujte sa, ale ani nepreceňujte.

A nezabudnite uviesť svoje koníčky. Slúžia ako dobrá téma na úvod alebo záver pohovoru, navyše náborový pracovník si môže urobiť aspoň minimálnu predstavu o vašej osobnosti.  

Akým chybám by ste sa mali vyhnúť?

  • Buďte jasní a struční

Životopis by mal byť stručný a bohatý na informácie, ale opäť nie esej, ktorou sa náborový pracovník bude prebíjať polovicu času. Dve strany sú maximum.

  • Vyhnite sa grafickej divočine

Zúrivá zmena písma, farieb a grafických prvkov nepridá na dôveryhodnosti. Snažte sa o jednoduchosť a maximálnu prehľadnosť, informácie odsadzujte, vyberte čitateľné písmo v pohodlnej veľkosti. Šablóny životopisov typu Europass môžu byť fajn, ale uvedomte si, že ak ich náborovému pracovníkovi každý deň pristávajú v schránke desiatky (alebo dokonca stovky) v rovnakom formáte, budete mať problém na prvý pohľad vyniknúť. Skúste si vytvoriť vlastný originálny dizajn alebo sa inšpirujte menej bežnými šablónami, napríklad v programe na grafický dizajn Canva, kde si môžete vytvoriť atraktívny životopis zadarmo.  

  • Nezabudnite na svoje silné stránky

Nezamieňajte si mäkké zručnosti s tvrdými zručnosťami. Podľa personalistov uchádzači často píšu spomínané znalosti počítačových programov, cudzích jazykov atď. ale zabúdajú uviesť svoje mäkké zručnosti, ako je dochvíľnosť, pracovitosť, sústredenosť atď.

  • Nikdy nevymýšľajte a nepreháňajte

Nielen klamstvo, ale aj preháňanie má krátke nohy, takže realita skôr či neskôr vyjde najavo. Dávajte si tiež pozor, aby ste medzi časovými údajmi nevynechávali biele miesta. Ak máte vo svojom životopise "dieru", náborový pracovník sa na ňu určite opýta. Možno ste boli na rodičovskej dovolenke, starali ste sa o chorého príbuzného, absolvovali ste cestu okolo sveta. Nie je na tom nič zlé, len očakávajte, že to bude druhú stranu zaujímať.

  • Dajte si pozor na gramatické chyby

Pred odoslaním si skontrolujte pravopis a opravte preklepy. Ak sa v tomto ohľade necítite dostatočne silní, požiadajte niekoho kompetentnejšieho. Takto získate aj spätnú väzbu o tom, či vo vašom životopise niečo nechýba alebo nie je nedostatočné.

  • Nesnažte sa o univerzálny životopis

Aby vás náborový pracovník pozval na osobné stretnutie, mal by byť po prečítaní vášho životopisu presvedčený, že ste pre danú prácu vhodný. Nestačí im teda povedať, kto ste a čo dokážete. Ak chcete zapôsobiť a v tom najlepšom zmysle slova vyčnievať z davu, musíte svoj životopis vždy prispôsobiť konkrétnemu pracovnému miestu, o ktoré sa uchádzate.

Aby váš životopis "nevisel vo vzduchu", pripojte k nemu sprievodný e-mail alebo priamy motivačný list, ktorý vám dá príležitosť vysvetliť, prečo ste pre danú prácu najlepší. Predaj svojich kvalít je zručnosť, ktorú si určite osvojíte počas štúdia MBA, napríklad v našom novom kurze Leadership and Soft Skills, v ktorom budete rozvíjať svoje schopnosti sebaprezentácie a sebamarketingu, identifikovať svoje silné stránky a naučíte sa, ako si vybudovať silnú osobnú značku. V skutočnosti v CEMI ponúkame štúdium MBA s ocenením a uznaním v oblasti ľudských zdrojov v dvadsaťjeden študijných odboroch, ktoré vás posunú k vysnívanej kariérnej pozícii.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.