100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE LEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

Predseda predstavenstva a riaditeľ Stavebné bytové družstvo SEVER
Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

Absolvent oboru

MBA - Realitný manažment
2019 / 2020

Na štúdiu MBA v inštitúte CEMI som ocenil najmä skutočnosť, že v rámci jednotlivých študijných predmetov som mohol riešiť témy, ktoré sú pre mňa využiteľné v každodennej praxi. Fakticky som tak v rámci štúdia mohol riešiť a riešil problémy, s ktorými by som sa vzhľadom k svojej pracovnej náplni v zamestnaní musel rovnako vysporiadať. Takže pri štúdiu na CEMI úplne odpadol ten mnohokrát známy pocit zmaru, že sa niečo učíte alebo študujete zbytočne, bez ďalšieho využitia. V prípade CEMI tomu bolo presne naopak. Pre úspešné absolvovanie jednotlivých predmetov som si mohol vybrať vždy takú tému seminárne práce, ktorá pre mňa bola využiteľná v mojej pracovnej pozícii predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa, aj v projektoch, ktoré aktuálne riešime alebo pripravujeme. Práce na riešených témach mi umožnili zoznámiť sa s odporúčanou študijnou literatúrou, ktorú lektori CEMI odporúčajú na preštudovanie v rámci spracovaných materiálov a študijnej pomoci. Preto môžem štúdium MBA odporučiť všetkým manažérom, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie v oblasti manažmentu, ale zároveň sa nechcú zahlcovať vecami, ktoré by v ich každodennej činnosti nemali dostatočné využitie.

Absolventi CEMI

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA Získané poznatky a znalosti odboru Realitný manažment aktívne využívam pri realizácií projektov vo svojej každodennej riadiacej činnosti.

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA ,Predseda predstavenstva a riaditeľ Stavebné bytové družstvo SEVER

Absolvent oboru

MBA - Realitný manažment

2019 / 2020
Mgr. Michal Janči, RSc., MBA Moje společnost procházela změnami a studium MBA mi poskytlo požadované znalosti nutné k úspěšnému dokončení transformace.

Mgr. Michal Janči, RSc., MBA ,CEO Bosen Group

Absolvent oboru

MBA - Realitný manažment

2021 / 2022
Ing. Gabriel Miklík, MBA Studium Realitního managementu na CEMI bylo velkým posunem v oblasti reality developmentu, které se věnuji.

Ing. Gabriel Miklík, MBA ,Makléř/Reality

Absolvent oboru

MBA - Realitný manažment

2021 / 2022
Bc. Linda Petrášková, MBA Realitní management jsem si vybrala pro studium právě díky možnosti studovat tento obor na CEMI.

Bc. Linda Petrášková, MBA ,Realitní makléř - Dvořák & Petrášková reality

Absolvent oboru

MBA - Realitný manažment

2022 / 2023
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.