100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.329 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Bc. Štěpánka Špilerová, MBA

Riaditeľka Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny
Bc. Štěpánka Špilerová, MBA

Absolvent oboru

MBA - Flexi
2019 / 2020

Štúdium na CEMI ma veľmi obohatilo. Naučilo ma lepšie skĺbiť rodinné a pracovné aktivity tak, aby som sa cítila spokojne a mohla prijímať ďalšie životné výzvy. Uvedomila som si, že vytvorenie príjemného pracovného prostredia je prvým krokom k zaisteniu spokojnosti zamestnancov. Lektori CEMI boli veľkou oporou po celú dobu štúdia a snažili sa ma neustále motivovať. 

Absolventi CEMI

JUDr. Zuzana Brijova, MBA "Možnosť online štúdia bol pre mňa veľmi významným kritériom. Celkový prínos štúdia bol veľmi dobrý, pretože som si rozšírila a prehĺbila svoje vedomosti v oblasti manažmentu a celkovo aj v oblasti osobného rozvoja."

JUDr. Zuzana Brijova, MBA ,TV Content Advisor v spoločnosti Slovak Telekom

Absolvent oboru

MBA - Flexi

2018 / 2019
Bc. Ivana Kalinová, MBA Dosažení skvělého výsledku při studiu, kdy jsem musela na určitý čas upozadit soukromý život, bylo motivující.

Bc. Ivana Kalinová, MBA ,Poistný špecialista Unicredit bank

Absolvent oboru

MBA - Flexi

2021 / 2022
Bc. Štěpánka Špilerová, MBA Poznatky, ktoré som pri štúdiu získala sa snažím aplikovať v praxi.

Bc. Štěpánka Špilerová, MBA ,Riaditeľka Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny

Absolvent oboru

MBA - Flexi

2019 / 2020
Iva Valdaufová, MBA Profesionalita a zároveň lidský přístup bylo pro studium na CEMI rozhodující.

Iva Valdaufová, MBA ,Marketing Manager

Absolvent oboru

MBA - Flexi

2021 / 2022
Bc. Hana Jarská, DiS., MBA Posun v manažerských činnostech a nový směr v organizaci a vedení lidí, který mi ukázala lektorka CEMI – Ing. Eva Matoušková.

Bc. Hana Jarská, DiS., MBA ,Riaditeľka opatrovateľskej města Brandýs nad Labem

Absolvent oboru

MBA - Flexi

2021 / 2022
Olga Landová, MBA Studium MBA je známka prestiže, osobnostního rozvoje, a také potřeby se celoživotně vzdělávat, být profesionál ve své práci, která zasahuje do životů lidí kolem nás.

Olga Landová, MBA ,Podnikatelka

Absolvent oboru

MBA - Flexi

2020 / 2021
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.