100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 12. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Mgr. Soňa Čechová, MBA

Mgr. Soňa Čechová, MBA

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH *

* V prípade, že sa tu nezobrazuje žiadny obor, lektor vyučuje voliteľné predmety.

Mgr. Soňa Čechová, MBA

Mgr. Soňa Čechová, MBA je majiteľkou a riaditeľkou spoločnosti HEZKÉ DOMY, s. r. o., ktorá je poskytovateľom sociálnych služieb v Lovosicích. Absolvovala štúdium na Univerzite Jána Ámosa Komenského v obore andragogika a tiež manažérske MBA štúdium v obore Executive MBA na Inštitúte CEMI. Od roku 2009 pracovala na Ministerstve zdravotníctva na odbore vzdelávania nelekárskych zdravotníckych pracovníkov na pozícií ministerky rady, kde jej hlavnou náplňou bola tvorba metodických a koncepčných materiálov a uznávanie kvalifikácií nelekárskych zdravotníckych profesií. Súčasne pracuje v Komplexnej domácej starostlivosti Naděje, ako manažérka kvality, kde sa viac začala venovať zdravotno-sociálnej problematike. V tej dobe sa taktiež začala venovať prednáškovej činnosti na tému zdravotnícka dokumentácia, sestra v sociálnych službách - vedenie zdravotníckej dokumentácie, výkazy zdravotníckych výkonov zdravotným poisťovniam, etika v ošetrovateľstve a v roku 2013 si založila vlastnú spoločnosť, ktorá sa venuje podnikaniu v oblasti sociálnych služieb, kde poskytuje i poradenstvo súkromných subjektom. Naďalej publikuje v odborných časopisoch, prednáša na kongresoch, ktoré i organizuje.

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.