100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, MSc & LLM ZA CENU OD 4.162 € - PRIHLÁSENIE DO 31. 12. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Vyučujem tieto predmety:

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., DBA

Absolvovala odbor Management na Českej poľnohospodárskej univerzite v Prahe, kde desať rokov pôsobila ako pedagóg. V súčastnosti pôsobí na Vysokej škole ekonómie a manažmentu, kde dlhodobo vyučuje predmety v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Popri akademických aktivitách zastáva pozíciu riaditeľky Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, ktorá sa okrem iného zameriava na transfer výsledkov vedy a výskumu do praxe. Predtým tiež pôsobila v organizáciách na nižších manažérskych pozíciách vo finančnej oblasti. Je riešiteľkou a spoluriešiteľkou niekoľkých vedeckých a rozvojových projektov na národnej a medzinárodnej úrovni (Európsky sociálny fond, Vyšehradský fond, Centrum ekonomických štúdií, NAZV). Takisto je autorkou mnohých vedeckých publikácií zameraných predovšetkým na manažment ľudských zdrojov, strategický manažment, manažment kontinuity vedomostí a age management. Okrem iného, pravidelne publikuje odborné články pre širokú verejnosť v časopise Práca a mzda. Je členkou manažérskych inštitúcií (napr. Českej manažérskej asociácie; Člen People Management Forum, členkou redakčných rád vedeckých časopisov a iných).

Videovizitka lektora :
Age manažement
Strategický manažement

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.