100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Šikana na pracovišti: Co to je a jak ji řešit?

28. júl 2021
Šikana na pracovišti: Co to je a jak ji řešit?

Vztahy na pracovišti jsou jedna z nejdůležitějších věcí, které mají vliv na spokojenost se zaměstnáním. Pohodový kolektiv, chápavé vedení a dobrá atmosféra dokáží často převážit možná jiná profesní negativa. Naopak i zdánlivě vysněnou práci může jednoduše naprosto zničit, když to v kolektivu neklape nebo přímo dochází k šikaně na pracovišti. Co přesně lze ale šikanou nebo diskriminací na pracovišti nazvat? Jak se projevuje a jak se jí zbavit?

Co je to šikana na pracovišti?

Šikana na pracovišti znamená vyhrocené vztahy, kdy se jeden nebo více členů pracovního kolektivu stávají obětí jedné nebo více dalších osob. Nejčastěji se jedná o psychický nátlak a agresi, která může ústit i ve vážné zdravotní problémy. 

Šikana v práci probíhá opakovaně nebo dlouhodobě, nejčastěji jde o urážky, pomluvy, ale i fyzické napadání nebo třeba takzvané „házení klacků pod nohy“, tedy znesnadňování nebo přímo sabotáž pracovních úkolů. 

Bossing a mobbing jsou pojmy označující dva druhy šikany v práci. Při bossingu je agresorem vedoucí, při mobbingu kolega nebo kolegyně.

Šikana na pracovišti ze strany vedoucího – bossing

Bossing, neboli šikana na pracovišti ze strany vedoucího, se může projevovat například bezdůvodným snížením mzdy nebo třeba znevýhodněním jednoho člena kolektivu oproti ostatním. Například pokud vám váš šéf nedovolí vybrat si termín dovolené a ostatním kolegům to dovolí, jedná se o šikanu. Stejně tak pokud vás ponižuje nebo vám zadává nesmyslné úkoly.

Vždy je ovšem nutné uvědomit si, jestli kroky vedoucího nejsou opodstatněné a neodvíjí se například od chybně provedených úkolů, nespolehlivosti, nedochvilnosti a podobně.

Šikana na pracovišti ze strany kolegů – mobbing

Jako mobbing se označuje šikana ze strany kolegyň nebo kolegů. I zde často dochází k ponižování a urážkám, mobbing se ale projevuje i neochotou spolupracovat na úkolech nebo přímo jejich neplněním tak, aby zkomplikovaly činnost šikanovaného. Dalšími projevy může být ignorace, umlčování oběti nebo třeba naschvály a zesměšňování.

Jak o šikaně na pracovišti mluví zákon?

Šikanou a diskriminací na pracovišti se zabývá zákoník práce, a to Hlava I, § 1a část 1 e) a Hlava IV. V § 16 stojí například, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Stejně tak je zde zakázána i jakákoli diskriminace.

Jak se bránit šikaně na pracovišti?

Nejdůležitější je prevence – nadřízení, vedoucí, manažeři... ti všichni by měli bedlivě sledovat atmosféru a vztahy ve firmě a při jakémkoli náznaku negativního vývoje vztahů se snažit vše uvést do pořádku. Důležité je mluvit o negativním dopadu šikany ještě, než se vůbec nějaká začne projevovat. Při prvních projevech nevhodného chování vůči druhým je pak nutné reagovat okamžitě. Vyčkávání totiž jen zhorší případné konflikty a případná tolerance šikany pak dlouhodobě sníží výkon zaměstnanců. Jednak budou kvalitní zaměstnanci odcházet, ale také pak budou zaměstnanci trávit více času na nemocenské nebo jednoduše nebudou pracovat s takovým elánem.

Jak řešit šikanu na pracovišti, pokud jste obětí? Pokud nezabírá promluvit si o věcech přímo s kolegy, nebo probrat vaši situaci s nadřízeným, je možné uchýlit se k právním krokům. Možné je podat oficiální stížnost zaměstnavateli, oblastnímu inspektorátu práce nebo se obrátit na ombudsmana jako veřejného ochránce práv. V případě diskriminace je možné podat žalobu na soud.

Jak jako manažer odhalit šikanu na pracovišti? Jak být empatičtějším vedoucím, asertivním leaderem a umět předcházet konfliktům? Během MBA studia je sestaven studijní plán tak, aby každý absolvent ovládal dovednosti a schopnosti, které by manažerům rozhodně chybět neměly. 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.