100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.329 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Prečo je dôležité, aby mala firma pevné vízie a hodnoty?

13. júl 2022
Prečo je dôležité, aby mala firma pevné vízie a hodnoty?

Predstavte si nasledujúci scenár – každý deň do svojej firmy prichádzate plný nadšenia. Vite, kam vaša firma smeruje (vízia), máte plán, ako sa tam dostať (poslanie), a normy (hodnoty), ako firmu prevádzkovať. Ste motivovaní a svoj zápal odovzdávate i svojim zamestnancom.

Bohužiaľ nie každý majiteľ firmy jasne definuje hlavné piliere svojho počínania. Niektorí z nich majú určitú predstavu o smerovaní firmy aspoň vďaka podnikateľskému plánu. Viac menej, pochopenie toho, aká dôležitá je jasná vízia, poslanie a hodnoty v podnikaní, sa podceňujú.

Čo presne si pod pojmom vízia, poslanie a hodnoty predstaviť?

Jedná sa o slová, ktorými vedúci pracovníci vysvetľujú účel a smerovanie firmy. Sú vyjadrené jasne a stručne, môžu motivovať nielen pracovný tým, a podnik ako celok, ale takisto zákazníkov.

Čo je to poslanie?

Definuje účel podnikania a hlavné ciele. Poslanie sa formuluje v prítomnom čase a vysvetľuje, prečo firma existuje a to ako členom firmy, tak ľudom mimo ňu. Prehlásenie o poslaní bývajú krátke, jasné a silné.   

Čo je to vízia?

Definuje účel firmy, zameriava sa na jej ciele a budúce ašpirácie a mala by byť povznášajúca a inšpirujúca. Takisto býva nadčasová – i keď podnik zmení svoju stratégiu, vízia často zostane rovnaká.

Čo sú to hodnoty?

Tvoria základ vízie i poslanie a predstavujú hlavné presvedčenie, alebo tzv. „DNA“ podniku. Sú to „štandardy“ toho, ako chce majiteľ firmy podnikať.

Aký je význam poslania, vízie a hodnôt firmy?

Poslanie, vízie i hodnoty hrajú v organizácií dôležitú rolu:

  • Definujú účel firmy a vytvárajú u zamestnancov pocit spolupatričnosti a spoločnú identitu. To ich motivuje k usilovnej práci s cieľom dosiahnuť úspechu.

  • Poskytujú správne myslenie pre rozvoj podnikania. Poslanie udáva smer, ktorým sa má organizácia uberať, zatiaľ čo vízia udáva cieľ, ktorého má dosiahnuť prostredníctvom tohto smeru. Hodnoty pomáhajú informovať zamestnancov i zákazníkov o tom, čo podnik predstavuje a čo od nej môžu očakávať.

  • Sú cenné z hľadiska náboru a udržania zamestnancov. Všetci vo firme preto musia rozumieť poslaniu, víziám i hodnotám.

  • Pomáhajú správne zladiť zdroje firmy k dosiahnutiu úspešnej budúcnosti. Poslanie poskytuje organizácií jasnú a účinnú vôdzku pri rozhodovaní, zatiaľ čo vízia zaisťuje, že všetky prijaté rozhodnutia sú riadne zladené s tým, čoho chce organizácia dosiahnuť.

  • Zaisťujú, že všetci pracujú na jednom cieli. To pomáha zvýšiť efektivitu a produktivitu firmy.

Ako vytvoriť poslanie, formulovať vízie a určiť hodnoty firmy?

Definujte cieľ firmy

Pred spísaním poslaní, vízií a hodnôt by ste si mali byť celkom istí a vedomí cieľov svojej firmy. Cieľ spoločnosti vychádza výhradne zo základných hodnôt a firemnej filozofie.

Identifikujte svoje silné stránky

Aby ste sa stali úspešným, musíte poznať svoje silné stránky. Poznávaním silných stránok sa môžete ešte viac zlepšovať a získať tak lepšiu víziu pre svoju firmu. Podľa tohto môžete stanoviť svoje ďalšie ciele.

Určite hodnoty

Hodnoty spoločnosti sa musia zakladať na pravde. Pokiaľ použijete prázdne slová, môžu podkopať vašu firmu a jej značku. Pokiaľ sa nezakladajú na realite, riskujete vysokú fluktuáciu. Je totiž nepravdepodobné, že si zákazníkov a zamestnancov dlhodobo udržíte v prostredí, ktoré neodpovedá tomu, čo ste sľúbili.

Voľte vhodné slová

Teraz poznáte cieľ i silné stránky spoločnosti. Na základe ich analýzy môžete formulovať poslanie, víziu i súbor hodnôt. Tie musia byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. Dôležitá je takisto stručnosť, jednoduchosť a ľahké pamätanie.

Zaujímajú vás podobné témy? Potom by pre vás mohol byť prínosný napríklad predmet Manažérska kultúra a etika, vyučovaný ako medziodborový voliteľný predmet na našom inštitúte v rámci MBA štúdia.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.