100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Kariéra právnika na mŕtvom bode

25. február 2017
Kariéra právnika na mŕtvom bode

Právnická profesia je veľmi náročné povolanie, vyžadujúce veľa času, psychickú odolnosť, ohromné ​​vedomosti a neustály rozvoj. Od právnikov sa očakáva, že sa budú ďalej vzdelávať a rozširovať svoje vedomosti. Aj v tomto odbore však panuje značná konkurencia, ktorá ide ruka v ruke so snahou dostať sa vyššie vo firemnej hierarchii.

Ak právnik nevidí cesty kariérneho rastu u svojho zamestnávateľa, väčšinou hľadá iné možnosti na trhu práce. Práve absencia možnosťou kariérneho rastu patrí k jednému z najčastejších dôvodov, prečo ľudia dávajú výpoveď.

Ale ani výpoveď a hľadanie iného zamestnania nemusí nutne znamenať kariérny posun. Dôvod je najmä ten, že počet právnikov neustále rastie. Zvlášť v Prahe a vo väčších mestách je konkurencia na trhu vysoká. Pre právnikov, rovnako ako pre iné profesie, je preto vhodné sa zatraktívniť pre budúceho zamestnávateľa a odlíšiť sa od ostatných uchádzačov o zamestnanie.


Jednou z možností, respektíve príležitostí, je štúdium LLM. Ide o špecializovaný program ďalšieho vzdelávania, ktorý pomáha zintenzívniť a rozšíriť odborné znalosti v určitej oblasti práva. Ako sú korporátne právo, insolvenčné právo, hospodárske a obchodné právo EÚ, európske i medzinárodné právo súkromné ​​alebo právo medzinárodného obchodu.


Štúdium LLM pomáha naštartovať kariérny rast a otvára nové príležitosti. Ak sa kariéra právnika ocitne na mŕtvom bode, je táto forma vzdelávania tým, čo ju môže pomôcť naštartovať. Úsilie pri získaní titulu LL.M. sa vypláca. Už len tým, že je možné získať vo svojej právnickej profesii konkurenčnú výhodu. Vedomosti získané z mnohých odborov, vrátane tých zameraných na medzinárodné právo, budú užitočné pre veľké medzinárodné korporácie, ktoré hľadajú právnych expertov do svojich tímov. Navyše sa jedná o modernú formu štúdia, ktorú je možné absolvovať online z pohodlia domova.
 

Kariérny rast súvisí s hľadaním nových ciest a príležitostí. Niekedy nestačí len zmena zamestnávateľa, ale je nutná aj zmena odbore, v ktorom právnik pôsobí. Znalosti iného právneho prostredia, napríklad získané štúdiom LLM môžu výrazne prispieť v kariérnom posunu. Referencie študentov z odboru LLM-korporátnej právo toto len potvrdzujú. Štát sa právnym expertom chce veľkou mierou úsilia a permanentného sebarozvoja. Ak právnik usiluje o kariérny rast, sú to dve veci, bez ktorých sa vo svojom odbore nezaobíde.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.