100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ako mať rešpekt medzi zamestnancami

14. február 2017
Ako mať rešpekt medzi zamestnancami

Získať si rešpekt u svojich zamestnancov je jedna z najzložitejších vecí, s ktorou sa v riadení ľudských zdrojov môžete stretnúť. Vy, ako osoba vedúceho, ovplyvňujete správanie svojich podriadených, ich pracovnú morálku, efektívnosť, a tým máte hlavný podiel na fungovanie firmy. Získanie si rešpektu je preto pre chod firmy nutnosťou. Problém spočíva ale v tom, že rešpekt si u svojich zamestnancov budujete dlhodobo, zatiaľ čo o neho môžete prísť behom krátkeho okamžiku. Prinášame vám preto niekoľko tipov, ako si dlhodobo posilňovať rešpekt u svojich zamestnancov.


Buďte spravodliví
Nič nepodkopú autoritu tak, ako keď uplatňuje nadriadený rozdielny prístup k zamestnancom. Ak budete niektorého z pracovníkov uprednostňovať na úkor druhých, zamestnanci sa nielen budú cítiť frustrovaní a zabúda, ale stratí voči vám všetok rešpekt. Ak budete pristupovať spravodlivo ku všetkým, budú si vás zamestnanci vážiť a budú k vám vzhliadať.


Majte prehľad o zamestnancoch​
Zamestnanci sú cenným kapitálom vašej firmy, o ktorý sa oplatí starať. V konaní je dôležité poznať ľudí, ich problémy, pracovný štýl, stresory, motivátory a ich silné a slabé stránky, všetko samozrejme s ohľadom na vykonávanú pozíciu. Len tak môžete zvoliť správny štýl riadenia a viesť zamestnancov k vyššej výkonnosti. Rešpekt si získate, ak budete svojim zamestnancom počúvať a prejavíte im uznanie. Štýl riadenia hrá v budovaní rešpektu podstatnú úlohu.


Vzdelávejte sa
Vaše znalosti, zručnosti a skúsenosti sú ďalším z determinantov pre získanie rešpektu. Nemôžete chcieť po svojich podriadených, aby sa vzdelávali a rozširovali svoju kvalifikáciu, keď vy sami to nerobíte. Zvlášť v dynamických firmách musí nadriadený držať so svojimi zamestnancami krok. Uvedomte si, že zamestnanci nemajú dôvod prinášať do firmy nové podnety, keď ich nadriadený používa iba zastarané postupy. Ak sa budete ďalej vzdelávať, napríklad formou MBA štúdia, budete vďaka tomu prinášať do firmy nové poznatky, budete lepšie reagovať pri riešení problémov a zlepšíte si tým aj komunikáciu so svojimi podriadenými. Zamestnanci viac vzhliadajú k nadriadeným, ktorí sú skutočnými odborníkmi v odbore. Neznalosť nadriadeného podtrháva jeho autoritu a znižuje rešpekt, ktorý k nemu zamestnanci správajú.


Dbajte na svoje vystupovanieAko nadriadený preberáte určitú úlohu, ktorú od vás daná pozícia vyžaduje. Kontakt s podriadenými je vždy zložitý, pretože aj nepatrná chyba môže na dlho podkopať vašu autoritu. Vždy preto pred svojimi zamestnancami vystupujte konzistentne a nemeňte svoje názory. Dbajte tiež na úprimnosť, ktorá má vplyv na dlhodobú dôveru medzi vami a vašimi podriadenými. Zvážte aj to, čo zamestnancom sľubujete, a či zvládnete dodržať svoje slovo. Ak urobíte nejakú chybu alebo sa pomýlite, svoju chybu uznajte. Snažte sa vždy zachovávať chladnú hlavu a problémy vo firme riešte vecne bez zbytočných emócií. Vo firme máte vy aj zamestnanci spoločný cieľ, a preto by v nej mala byť vytváraná taká firemná kultúra, ktorá pomôže vytýčeného cieľa dosiahnuť.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.